Phone Number
(0216) 590 02 10

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) standardının uygulanmasını sağlamak,

Müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin en üst kalitede olmasını sağlamak amacı ile ürünlerimizi, gerekli İnsan gücünü ve teknolojiyi kullanarak, bütün çalışanların ortak katılımı ile, müşteri isteklerine uygun şekilde, optimum maliyetle ve istenilen sürede üretmeyi hedeflemek

Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, zamanında, uygun fiyatla ve arzu edilen nitelikte ürün/hizmet sunarak marka bilinirliği oluşturacağımızı,

Müşteri şartlarını doğru algılamak, bunu sağlayacak süreçleri doğru tanımlamak ve geliştireceğimizi,

Değişen Pazar şartlarına ayak uydurmak ve gelişmeyi sağlamak için sürekli yeni hedefler belirlemek, hedeflere ulaşarak rekabet gücünü arttıracağını,

Sürekli gelişme için gerekli yeni teknolojilerin uygulanmasında çevreye ve insana saygı ilkesini ön planda tutacağımızı,

Çalışanlar ve bölümler arasında iletişim, paylaşım ve dayanışmayı arttırarak örnek bir şirket kültürü yaratmak. Tüm çalışanların katılımını sağlayarak “Biz bilinciyle” çalışacağımızı,

Personelimizin teknik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek açısından eğitimler düzenlemek ve gelişimlerini takip edeceğimizi,

İş ortaklarıyla marka bilincinin doğru sunulması için kurumsal platform oluşturacağımızı,

İşimizin gerektirdiği ve uygulamakta olduğumuz kalite yönetim sistemi şartlarına uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Çözüm Ortaklarımız